Pictures

Elena

Meer van Elena - Elena lake Kerken - Churches Oude huizen - Old houses
Houten huis - Wooden house Kerk - Church Afbeeldingen in kerk - Church image
In een kerk - Inside a church Typisch huisje - Typical house Kerk - Church
Houten structuur - Wooden structure Wegwijs - Signs show the way Typisch huis - Typical house
Hoofdkerk - Main church Begraafplaats - Cemetery Toegangspoort - Entrance gate
Zicht over de bergen rond Elena - View over Elena mountains Kerken - Churches